Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Varsaviana 2016/2017
Konkurs im. Hanny Szwankowskiej
Książki wyróżnione w konkursie
Towarzystwa Miłośników Historii
oraz
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

 

 Laureaci edycji 2016/2017

Bażenowa Anna. Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915 : nauka i polityka. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016.

Bernatowicz Aleksandra. Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta. Status - Aspiracje – Twórczość. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016.

Cichocki Andrzej Franciszek. Od Augusta Mocnego do Augusta III : doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732-1734. Wydał Jerzy Dygdała. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016.

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915. Redaktor naukowy Tomasz Kizwalter. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945. Redaktor naukowy Piotr M. Majewski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. Redaktor naukowy Piotr M. Majewski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Lubryczyński Łukasz, Gańko Karolina Wanda. Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.

Putkowska Jolanta. Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI - XVIII wieku. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016.

Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku. Redakcja naukowa: Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016.

 

Nominacje

Bażenowa Anna. Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915: nauka i polityka. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016.

Bąbiak Grzegorz Paweł. Funeralia narodowe : pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli : (eseje historyczne). Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016.

Benken Przemysław. Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.

Bernatowicz Aleksandra. Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta. Status - Aspiracje – Twórczość. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016.

Emilia: meble, muzeum, modernizm. Teksty Łukasz Bireta, Błażej Brzostek, Aleksandra Kędziorek, Cezary Lisowski, Marcel Andino Velez ; dyskusja prof. Waldemar Baraniewski, Tomasz Fudala, Michał Krasucki, Joanna Mytkowska ; fotografie Maja Wirkus. Kraków : Wydawnictwo Karakter ; Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2016.

Cichocki Andrzej Franciszek. Od Augusta Mocnego do Augusta III : doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732-1734. Wydał Jerzy Dygdała. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016.

Dmowski Rafał, Kamecki Artur. Na sygnale i nie tylko : Pogotowie Ratunkowe w Warszawie w latach 1897-2015. Siedlce: Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", 2016.

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915. Redaktor naukowy Tomasz Kizwalter. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945. Redaktor naukowy Piotr M. Majewski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. Redaktor naukowy Piotr M. Majewski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Gawkowski Robert. Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Getto warszawskie. Cz. 1. Redakcja naukowa Tadeusz Epsztein, Katarzyna Person. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Getto warszawskie. Cz. 2. Redakcja naukowa Tadeusz Epsztein. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Klawe-Mazurowa Maria. Z Meklemburgii do Warszawy. Dzieje potomków Jana Henryka Klawe. Warszawa, [s.n.]., 2017.

Lubryczyński Łukasz, Gańko Karolina Wanda. Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.

Łopuszański Piotr. Warszawa literacka w okresie międzywojennym. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2017.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna. Kobiety w obronie Warszawy : Ochotnicza Legia Kobiet (1918-1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939-1945). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.

Mościcki Tomasz. Warszawskie sezony teatralne 1944-1949. Warszawa: Fundacja Historia i Kultura, cop. 2016.

Nalewajko-Kulikov, Joanna. Mówić we własnym imieniu : prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku). Warszawa: Instytut Historii PAN: Wydawnictwo Neriton, 2016.

Omilanowska Małgorzata. Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja : studia z architektury XIX-XXI wieku. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.

Piątkowska, Monika. Prus : śledztwo biograficzne. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017.

Popiołek Małgorzata. Od kamienicy do muzeum : historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta. Warszawa: Muzeum Warszawy, 2016.

Prasa getta warszawskiego: Bund i Cukunft. Cz. 1 Bund - opracowała Martyna Rusiniak-Karwat, Cz. 2 Cukunft - opracowała Alicja Jarkowska-Natkaniec. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016.

Prasa getta warszawskiego : Poalej Syjon Lewica i Poalej Syjon Prawica. Opracowali Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Maciej Wójcicki. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Putkowska Jolanta. Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI - XVIII wieku. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016.

Rolf Malte. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim : Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864-1915). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Sadkowska-Mokkas Lidia. Warszawa skamandrytów. Warszawa : Bellona, cop. 2016.

Siewierski,Tomasz. Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016.

Skiba Dominika. Cyganeria artystyczna i cyganowanie w artystycznej Warszawie. Wrocław : Ossolineum, 2016

Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku. Redakcja naukowa: Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016.

Sowa Andrzej Leon. Kto wydał wyrok na miasto? : plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016.

Steinsbergowa Aniela. Widziane z ławy obrończej. Warszawa : Towarzystwo "Więź" : wyd. we współprac. z Muzeum Historii Polski, cop. 2016.

Walczak Dariusz. Tramwajem przez Stadt Warschau czyli Okupacyjne dzieje warszawskiej komunikacji miejskiej w latach 1939-1945. Rybnik : Wydawnictwo "Eurosprinter", 2016.

 

Szukaj na stronie