Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Varsaviana 2018/2019
Konkurs im. Hanny Szwankowskiej
Książki wyróżnione w konkursie
Towarzystwa Miłośników Historii
oraz
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Laureaci

1. Bobrow Ryszard, Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyrobów kruszcowych w XIX w. Warszawa : Muzeum Narodowe, 2018.

2. Garbal Łukasz, Jan Józef Lipski Biografia źródłowa. T.1-2. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2018.

3. Kędziora Alicja, Ikonografia teatralna „Tygodnika Illustrowanego”, t.1-2. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018.

4. Kubkowski Piotr, Sprężyści: kulturowa historia warszawskich cyklistów. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018.

5. Olaszek Jan, Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności”. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.

6. Person Katarzyna, Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018.

7. Skalimowski Andrzej, Sigalin – towarzysz odbudowy. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018.

8. Winek Włodzimierz,  Warszawskie  gajery  czyli co  nieco o mundurach warszawskich tramwajarzy i autobusiarzy. Warszawa : Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej, 2018.

Nominacje

 1. Adamusińska-Tasak Anna, Scena warszawska oczami Fryderyka Chopina. Warszawa : Narodowy Instytut F. Chopina, 2018.
 2. Adler Stanisław, Żadna blaga, żadne kłamstwo... wspomnienia z warszawskiego getta. Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018.
 3. Bidziński Mariusz,Ustrój miasta stołecznego Warszawy. Toruń : Adam Marszałek, 2018.
 4. Bobrow Ryszard,Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyrobów kruszcowych w XIX w. Warszawa : Muzeum Narodowe, 2018.
 5. Bojarski Artur, Ulica Marszałkowska po 1945 roku. Warszawa : Książka i Wiedza,
 6. Czechowicz Marcin, Muzeum Od Nowa. Modernizacja kamienic Muzeum Warszawy 2015-2018. Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
 7. Domżalski JerzyDzieje Ursusa w zarysie. Warszawa : Urząd Dzielnicy Ursus, 2018.
 8. Dunin Wąsowicz Paweł, Praski przewodnik literacki. Warszawa : Hereditas, 2018.
 9. Garbal Łukasz, Jan Józef Lipski Biografia źródłowa. T.1-2. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2018.
 10. Górlikowski Marek, Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój. Warszawa : Znak, 2018
 11. Jamkowski Marcin, Uratowane z Potopu. Warszawa : Agora, 2018.
 12. Karpiński Zbigniew, Wspomnienia. Warszawa : Archiwum Państwowe ; Dom Spotkań z Historią, 2018
 13. Kędziora Alicja, Ikonografia teatralna „Tygodnika Illustrowanego”,1-2. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018
 14. Kępiński Wiesław, Upragniony syn Iwaszkiewiczów. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2019.
 15. Kubkowski Piotr, Sprężyści: kulturowa historia warszawskich cyklistów. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018.
 16. Landau-Czajka Anna, Wielki „Mały Przegląd” . Społeczeństwo i życie codzienne w oczach korespondentów „Małego Przeglądu". Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018.
 17. Ludwicki Marcin, Płonące pustkowie. Warszawa od upadku powstania do stycznia 1945. Relacje świadków. Warszawa : Zona Zero, 2018.
 18. Majewski Jerzy S., Historia warszawskich kin. Warszawa : Agora, 2019.
 19. Michalik Gabriel, Danuta Szaflarska - jej czas. Warszawa : Agora, 2018.
 20. Opowieść o nieistniejącej ulicy. Pod red. Agnieszka Kajczyk. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018.
 21. Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej. Pod red. W. Borkowskiego i M. Kasprzyckiej. Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2018.
 22. Obrzeża społeczne Warszawy w latach 1945-1989 : studia i materiały : studia i materiały. Pod red. Patryka Pleskota. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.
 23. Olaszek Jan, Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności”. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.
 24. Pawlina Sebastian, Wojna w kanałach. Kraków : Znak-Horyzont, 2019.
 25. Person Katarzyna, Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018.
 26. Piotr Drzewiecki – działacz społeczno–gospodarczy, prezydent Warszawy 1918-1921. Pod redakcją Elżbiety Wodzyńskiej ; wstęp, wybór tekstów i opieka merytoryczna: Marek Marian Drozdowski.  Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018.
 27. Pleskot Patryk, W cieniu centrali. Struktury pionu SB Komendy Stołecznej MO i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w latach 1975-1990 w latach 1975-1990. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.
 28. Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie. Pod red. Roberta Spałki. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.
 29. Ramotowska Franciszka, Warszawa przedstyczniowa. Przebudzenie. „Rewolucja moralna”. Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018.
 30. Sadowska-Czaputowicz Magdalena, Kapliczki warszawsko-praskie. Fenomen religijności. Warszawa : Kontrast, 2019.
 31. Skalimowski Andrzej,Sigalin – towarzysz odbudowy. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018.
 32. Sobolewski, Tadeusz, Dziennik. Jeszcze jedno zdanie. Warszawa : WAB, 2019.
 33. Solecki Rafał, Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018.
 34. Winek Włodzimierz, Warszawskie gajery czyli co nieco o mundurach warszawskich tramwajarzy i autobusiarzy. Warszawa : Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej, 2018.

Szukaj na stronie