Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Varsaviana 2020 - 2022
Konkurs im. Hanny Szwankowskiej
Książki wyróżnione w konkursie Towarzystwa Miłośników Historii
oraz
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

 

Laureaci edycji 2020 - 2022:

 

1. Marek Barański Wspomnienia 1943-1989 , Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020.

2. Barbara Bossak-Herbst, Warszawska enklawa: świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu, Warszawa, Oficyna Naukowa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Socjologii, 2020.

3. Maria Ferenc,"Każdy pyta, co z nami będzie" : mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2021.

4. Łukasz Garbal, Wedlowie. Czekoladowe imperium, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2021.

5. Tomasz Jasiński, Wokół początków Warszawy, Poznań, Wydział Historii UAM, 2021.

6. Jan Kieniewicz za opracowanie Pamiętników Stefana Kieniewicza, Kraków, Znak, 2021.

7. Marta Kuc-Czerep, Niemieckojęzyczni mieszkańcy Warszawy. Droga do obywatelstwa w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Warszawa, IH PAN, 2021.

8. Piotr Łozowski, Kredyt i dom. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku, Białystok, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020.

oraz

    Piotr Łozowski, Rodzina w Starej i Nowej Warszawie w XV i początkach XVI wieku, Białystok, Instytut badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2021.

9. Jolanta Putkowska, Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów. Architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku, Warszawa, Politechnika Warszawska. Oficyna Wydawnicza, 2021.

10. Wojciech Tomaszewski, Kronika życia muzycznego w Warszawie w latach 1841-1845, T.1, T.2, T.3, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2022.

11. Wanda Traczyk-Stawska oraz Michał Wójcik Błyskawica. Historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego, Warszawa, Wydawnictwo WAB, 2022.

12. Bogusław Ulicki, Pożary dawnej Warszawy. Materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795), Warszawa, Rozpisani.pl, (finansowy współudział TMH), 2021.

 

Nominowani:

 

1. Barański, Marek. Wspomnienia 1943-1989 , Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020.

2. Bączyk Norbert. Dawid kontra Goliat : niemieckie specjalne środki bojowe w Powstaniu Warszawskim. Warszawa, Instytut Pileckiego, 2020.

3. Borowska, Joanna. Niezwykła historia Pałacu Saskiego. Warszawa, Skarpa Warszawska, 2020.

4. Bossak–Herbst Barbara. Warszawska enklawa: świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu, Warszawa, Oficyna Naukowa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Socjologii, 2020.

5. Burman Fajga. Abyś mogła opowiedzieć. Grodzisk Mazowiecki, Odkrywamy Bliskie Historie, 2020.

6. Cubała Agnieszka. Kobiety'44 : prawdziwe historie kobiet w powstańczej Warszawie. Warszawa, Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020.

7. Domżalski Jerzy. Ursus – zapiski ze stanu wojennego. Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursus, 2021. 

8. Drozdowski Marian Marek. Piotr Drzewiecki. Radom – Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, 2020.

9. Dunin-Wąsowicz, Paweł [i in.]. Drzewa Warszawy – przewodnik po wybranych, ważnych drzewach Warszawy. Warszawa, Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, 2020.

10. Ferenc, Maria. "Każdy pyta, co z nami będzie" : mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2021.

11. Garbal, Łukasz. Wedlowie. Czekoladowe imperium, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2021.

12. Jasiński, Tomasz. Wokół początków Warszawy, Poznań, Wydział Historii UAM, 2021.

13. Kieniewicz Stefan. Pamiętniki. Kraków, Wydawnictwo Znak, 2021.

14. Kilanowski Piotr. Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego  modernizmu (1909-1914). Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021.

15. Kosiński Krzysztof. "Ekonomia krwi" : konspiracja narodowa w walczącej Warszawie: 1939 - 1944 – 1990. Warszawa, Instytut Historii PAN, 2020.

16. Kowalczyk, Elżbieta. Komuniści w Warszawie : działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918-1938). Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2022.

17. Kuc–Czerep Marta. Niemieckojęzyczni mieszkańcy Warszawy. Droga do obywatelstwa w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Warszawa, IH PAN, 2021.

18. Kulesza Juliusz. Zapamiętane. Warszawa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 2020.

19. Leśniewska, J. Ewa. Jan Gotlieb Bloch (1836-1902) i dzieje rodu. Krosno, Wydawnictwo Ruthenus - Rafał Barski, 2020.

20. Lipczik, Agata. Jubilerstwo w międzywojennej Warszawie: rzemiosło-ludzie-biżuteria. Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.

21. Loretz. Jarosław. Przejdziem Wisłę i nie tylko : dzieje mostów na Mazowszu. Warszawa, Wydawnictwo Warszawskie, 2021.

22. Łozowski, Piotr. Kredyt i dom. Rynki obrotu pieniężnego i nieruchomościami w Warszawie okresu XV i początków XVI wieku, Białystok, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020.

23. Łozowski, Piotr. Rodzina w Starej i Nowej Warszawie w XV i początkach XVI wieku, Białystok, Instytut badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2021.

24. Między światem realnym a wirtualnym: mieszkańcy Warszawy w czasie pandemii / pod redakcją S.H. Zaręby, Joanny Wróblewskiej-Skrzek. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2021.

25. Mikusiński Wiktor Janusz. Bunt milicjantów: ruch reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy Milicji Miejskiej i Milicji Obywatelskiej w garnizonie stołecznym w latach 1918-1919, 1980-1981 i 1989-1990. Warszawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 2022.

26. Miller Marek. Co dzień świeży pieniądz, czyli dzieje Bazaru Różyckiego T. 2 i 3. Warszawa, Fundacja Laboratorium Reportażu, 2020.

27. Mordyński, Krzysztof. Sny o Warszawie : wizje przebudowy miasta 1945-1952. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2021.

28. Mórawski Karol. Szpargały warszawskie, czyli opowieści z różnych szuflad. Warszawa, Książka i Wiedza, 2022.

29. Olkowski Roman. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (1860-1940, 1948). Zarys historyczny i katalog zbiorów. T. 1-3. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020.

30. Parzyński, Wojciech. Wilanów to nie tylko obecni mieszkańcy: Cmentarz Wilanowski 1816-2016. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza sp. z o.o., 2021.

31. Piątek Grzegorz. Niezniszczalny: Bohdan Pniewski - architekt salonu i władzy. Warszawa, Wydawnictwo Filtry,  2021.

32. Pilich Maria i Przemysław. Warszawa wielu kultur. Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 2021.

33. Pleskot Patryk. Sądy bezprawia: wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych w Warszawie (1944-1989). Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020

34. Pleskot, Patryk. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie: (1946–1955): widok od wewnątrz. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022.

35. Pogrom domów publicznych w Warszawie. Oprac. Aleksandra Jakubczak. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, 2022.

36. Pokorzyńska, Elżbieta. Z księgą w herbie : słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021.

37. Putkowska Jolanta. Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów. Architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku, Warszawa, Politechnika Warszawska. Oficyna Wydawnicza, 2021

38. Radziwonka, Rafał. Urzędnicy Starej Warszawy w latach 1700-1721: biogramy i wykazy. Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2021.

39. Rybicka Hanna. Kedyw Okręgu AK Warszawa : przyczynki historyczne, polemiki i wspomnienia. Warszawa, Neriton, 2022.

40. Sadowy, Katarzyna. Miasto policentryczne: doświadczenie warszawskich centrów lokalnych. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2020.

41. Splendor i wiedza: Biblioteka Królewska Stanisława Augusta: eseje / redakcja naukowa Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski; redaktor prowadzący Anna Wlaźnik; redakcja Tatiana Hardej, Anna Wlaźnik. Warszawa: Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, copyright 2022.

42. Szarota Tomasz. Prekursorka małego sabotażu. Elżbieta Zahorska (1915-1939). Warszawa : Bellona 2022

43. Szarota Tomasz. Zapomniana egzekucja. Natolin, listopad 1939. Warszawa, Bellona, 2021.

44. Światłoczuły modernizm: osiedle społeczne warszawskiego Koła / red. Łukasz Strzelczyk. Warszawa, Wolskie Centrum Kultury, 2020

45. Tomaszewski Wojciech. Kronika życia muzycznego w Warszawie w latach 1841-1845, T.1, T.2, T.3, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2022

46. Traczyk-Stawska Wanda. Błyskawica. Historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego, Warszawa, Wydawnictwo WAB, 2022

47. Ulicki, Bogusław. Pożary dawnej Warszawy. Materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795), Warszawa, Rozpisani.pl, (finansowy współudział TMH), 2021

48. Wagner Marek. Górce – historia i pamiątki. Zabrze, Tarnowskie Góry, Połomia, Wydawnictwo interdefinitions, 2020.

49. Wasilewski Zygmunt. Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego. Warszawa, Wydawnictwo Skarpa Warszawska, 2020.

50. Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta 1414-2014. Autorzy tekstów Paweł Fijałkowski [i in.]. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2020.

51. Wyleżyńska, Aurelia. Kroniki wojenne. T. 1 -2 (1939-1944). W opracowaniu Grażyny Pawlak i Marcina Urynowicza. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022.

Szukaj na stronie